ბეტონის ქარხანა

რა არის ბეტონის ქარხანა და როგორია ბეტონის დამზადების პროცესი.

რა არის ბეტონის ქარხანა და როგორია ბეტონის დამზადების პროცესი.

ბეტონის ქარხანა ; მოწყობილობათა ერთობლიობა, რომელიც უზრუნველყოფს ბეტონის ნარევის მომზადების ტექნოლოგიური პროცესის ყველა ოპერაციას: ნედლეულის მიღება და შენახვა საწყობებში; ნარევის კომპონენტების ტრანსპორტირება ბეტონის კვანძის სახარჯავ ბუნკერებში და მათი დოზირება; კომპონენტების შერევა და მზა ნარევის გაცემა მომხმარებელზე.
დანიშნულების, სიმძლავრისა და ობიექტების თავისებურების მიხედვით არის: სტაციონარული მუდმივმოქმედი, რომელიც უშვებს სასაქონლო ბეტონის ნარევს; ნახევრადსტაციონარული (ინვენტარული) და მობილური ბეტონის ქარხნები.

სიმძლავრის მიხედვით: დიდი წარმადობის – მეტი 250 ათასი მ³ ბეტონი წელიწადში, საშუალო – 150 ათასი მ³ -მდე და მცირე – 50 ათასი მ³ -მდე. ბეტონის ქარხნის ყველა თანამედროვე ტექნოლოგიურ სქემას საფ
უძვლად უდევს კომპლექსური მექანიზაციისა და ყველა პროცესის ავტომატიზაციის იდეა.

მზა ბეტონი, არის ყველა სამშენებლო პროექტის შეუცვლელი ნაწილი, რომელიც იწარმოება ბეტონის ქარხნებში, ქარხნებს გააჩნია ინერტული მასალების ზუსტი აწონვის და ბეტონის ერთგვაროვანი შერევის უნარი.

როგორ მზადდება ბეტონი ქარხნებში ?

ბეტონის სერიული ქარხანა: ეს არის სამშენებლო მასალებისთვის გამოყენებული აღჭურვილობის ძირითადი კომპლექსი. ამ ტიპის აღჭურვილობა გამოიყენება გზების, ხიდების, შენობების და შენობებისა და სხვადასხვა სამშენებლო პროექტებში. გარდა ამისა, ეს მოწყობილობები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბეტონის წარმოებაში გაყიდვის მიზნით.

რისგან შედგება ბეტონის ქარხანა ?

ბეტონის წარმოების პროცესი ბეტონის ქარხანაში რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. პირველ ეტაპზე ხდება ნარევისთვის საჭირო ყველა კომპონენტის მიწოდება და შენახვა. ამის შემდეგ, ყველა საჭირო კომპონენტი იგზავნება ბეტონის ამრევში შესარევად. ბოლო ეტაპზე ხდება საბოლოო პროდუქტის წარმოება. ამ ეტაპზე ყველა წინასწარ მომზადებული კომპონენტის შერევის შემდეგ ხდება მზა სამშენებლო მასალის მიწოდება.

ბეტონის ქარხნებით ზემოაღნიშნული ოპერაციების განსახორციელებლად, ბეტონის ქარხნებს უნდა ჰქონდეთ შემდეგი ელემენტები:

სილოსები –  ცემენტის რეზერვუარისთვის

  ცემენტის ბუნკერი      ცემენტის სილოსი     

ლითონის საწყობები გამოიყენება მშრალი ბეტონის კომპონენტების შესანახად. ამ ჰერმეტულ ტანკებს აქვთ სპეციალური სავენტილაციო ღიობები. უფრო მოწინავე მოდელები აღჭურვილია დამატებითი დონის სენსორით და ვენტილაციის სისტემით. ბეტონის მისაღებად საჭირო ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი პროდუქტი ცემენტი გამოიყოფა სილოსების ქვეშ დამონტაჟებული ძაბრებიდან.

ინერტული მასალების შემრევი. (ბეტონის საზელი) ან (მეშალკა)

ბეტონის მიქსერი. ბეტონის ქარხნების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ბეტონის ამრევი (მიქსერი) არსებობს სხვადასხვა ტიპის მიქსერები როგორებიცაა PAN ტიპის მიქსერი (ვერტიკალური) – PLANET გრავიტაციული ტიპის ან TWIN SHAFT ორ მილიანი ტიპის ბეტონის შემრევები გამოიყენება ჩვენს მიერ დამზადებულ ბეტონის ქარხნებში.

ბეტონის მეშალკა      PAN მიქსერი      

გარდა ამისა, ამ აღჭურვილობას აქვს სხვადასხვა დამატებითი ელემენტები. ეს დამატებითი ელემენტები შეიძლება შეიცავდეს ტემპერატურის, ტენიანობის მრიცხველს –  მარეგულირებელ მოწყობილობას, ავტომატური შეზეთვის შემსრულებელ მექანიზმს და ა.შ.

ინერტული მასალების მიმღები შუა ბუნკერი

ბეტონის ქარხნის სრული სრული ეფექტურობისთვის, ზუსტი წარმადობის მისაღებად აუცილებელია გააჩნდეს ნედლეულის სალოდინე ბუნკერი რომელის მეშვეობითაც მიქსერი იკვებება შემვსები მასალებით განუწყვეტლივ.

თუ გაქვთ სამშენებლო პროექტი და გინდათ დაამზადოთ საკუთარი ბეტონი ამ პროექტისთვუს, უბრალოდ დაიწყოთ ან გააფრთოვოთ თქვენი ბიზნესი ბეტონის წარმოებაში და გჭირდებათ საუკეთესო ხარისხის ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა დაგვიკავშირდით. მიიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია და ფასდაკლება.

ჩვენ ვამზადებთ ბოლო ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სრულად ავტომატური მართვის მქონე ბეტონის ქარხნებს. MEGA Promix ბეტონის ქარხნები ასრულებს 24 საათიან სამუშაო ოპერაციას.

კომპანია MEGA ბეტონის ქარხნები ამზადებს სხვადასხვა წარმადობის მქონე ბეტონის დამამზადებელ ქარხნებს როგორიცაა საათში 30 / 60 / 90 ან 120 კუბი მზა ბეტონი.

კომენტარის დატოვება