მზა ბეტონის ქარხანა

მზა ბეტონის ქარხანა

მზა ბეტონი, არის ყველა სამშენებლო პროექტის შეუცვლელი ნაწილი, რომელიც იწარმოება ბეტონის ქარხნებში, ქარხნებს გააჩნია ინერტული მასალების ზუსტი აწონვის და ბეტონის ერთგვაროვანი შერევის უნარი.

როგორ მზადდება ბეტონი ქარხნებში ?

ბეტონის სერიული ქარხანა: ეს არის სამშენებლო მასალებისთვის გამოყენებული აღჭურვილობის ძირითადი კომპლექსი. ამ ტიპის აღჭურვილობა გამოიყენება გზების, ხიდების, შენობების და შენობების სამშენებლო პროექტებში. გარდა ამისა, ეს მოწყობილობები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბეტონის წარმოებაში გაყიდვის მიზნით.

რისგან შედგება ბეტონის ქარხანა ?

ბეტონის წარმოების პროცესი ბეტონის ქარხანაში რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. პირველ ეტაპზე ხდება ნარევისთვის საჭირო ყველა კომპონენტის მიწოდება და შენახვა. ამის შემდეგ, ყველა საჭირო კომპონენტი იგზავნება ბეტონის ამრევში შესარევად. ბოლო ეტაპზე ხდება საბოლოო პროდუქტის წარმოება. ამ ეტაპზე ყველა წინასწარ მომზადებული კომპონენტის შერევის შემდეგ ხდება მზა სამშენებლო მასალის მიწოდება.

ბეტონის ქარხნებით ზემოაღნიშნული ოპერაციების განსახორციელებლად, ბეტონის ქარხნებს უნდა ჰქონდეთ შემდეგი ელემენტები:

სილოსები –  ცემენტის რეზერვუარისთვის

ლითონის საწყობები გამოიყენება მშრალი ბეტონის კომპონენტების შესანახად. ამ ჰერმეტულ ტანკებს აქვთ სპეციალური სავენტილაციო ღიობები. უფრო მოწინავე მოდელები აღჭურვილია დამატებითი დონის სენსორით და ვენტილაციის სისტემით. ბეტონის მისაღებად საჭირო ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი პროდუქტი ცემენტი გამოიყოფა სილოსების ქვეშ დამონტაჟებული ძაბრებიდან.

ინერტული მასალების შემრევი .

ბეტონის მიქსერი. ბეტონის ქარხნების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ბეტონის ამრევი (მიქსერი) არსებობს სხვადასხვა ტიპის მიქსერები როგორებიცაა PAN მიქსერი (ვერტიკალური)  –  PLANET გრავიტაციული ტიპის ან TWIN SHAFT ორ მილიანი ტიპის მიქსერები გამოიყენება ბეტონის ქარხნებში.

გარდა ამისა, ამ აღჭურვილობას აქვს სხვადასხვა დამატებითი ელემენტები. ეს დამატებითი ელემენტები შეიძლება შეიცავდეს ტემპერატურის, ტენიანობის მრიცხველ –  მარეგულირებელ მოწყობილობას, ავტომატური შეზეთვის შემსრულებელ მექანოზმს და ა.შ.

ინერტული მასალების მიმღები შუა ბუნკერი

ბეტონის ქარხნის სრული ეფექტურობისთვის, ზუსტი წარმადობის მისაღებად აუცილებელია გააჩნდეს ნედლეულის სალოდინე ბუნკერი რომელის მეშვეობითაც მიქსერი იკვებება შემვსები მასალებით განუწყვეტლივ.

კომენტარის დატოვება