ინერტული მასალების ბუნკერი

ინერტული მასალების ბუნკერი: მზა ბეტონის წარმოებაში გამოსაყენებელი , ქვიშა, ღორღი,ხრეშის მაგვარი აგრეგატების რეზერვუარის ადგილია. ქვედა ნაწილზე აქვს დოზატორი ლენტი. როგორც Mega ბეტონის ქარხნები ჩვენ ვაწარმოებთ ბუნკერებს ISO 9001 ხარისხის და ყველა DIN ნორმების შესაბამისად, მოთხოვნის მიხედვით ნებისმიერი ზომის და ტევადობის, სენსიტიურად დოზირების უნარით. კორპუსის მასალა დამზადებულია დამუშავებული ლითონის ფურცლებისგან, გვერდითი საფარები დამაგრებულია საკინძებით და ყველა კაბინეტს გააჩნია ვიბრო ძრავა. ბუნკერის გადასაფარებლები ავტომატიზაციის კონტროლს ექვემდებარება და პნევმატურია. თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ მისი მოცულობა ნებისმიერ დროს მისი დამატებითი ფრთების მეშვეობით. გარდა ამისა განსაკუთრებული დიზაინის მქონე ბუნკერების მეშვეობით დაზოგავთ გადაზიდვის ხარჯებს. ჩვენი 24/7 მომხმარებელთა მხარდაჭერის სერვისით, ვაწარმოებთ მყისიერ გადაწყვეტაზე ორიენტირებულ შედეგებს იმ პრობლემების წინააღმდეგ, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას. ბუნკერებს აქვს 3 წლიანი გარანტია.

3 და 4 კაბინეტიანი ბუნკერები

მთლიანი ტევადობა 24 მ ³

მოცულობა3×8 მ³ = 24 მ³
ზედა კონტეინერიხრახნიანი-დემონტაჟური -3 მმ პროფილი + დამხმარე ფენა
შასის მახასიათებელები150X150 – 5 მმ მართკუთხა პროფილი
განმტვირთველი ძაბრი4 მმ + 3 მმ ჯავშნით – ცვეთამედეგი ფურცლით შენაცვლებადი
საფარის ტარების ბალიშიუჯფ 206 მზა ბლოკი
დამცლელის საფარი3×1 ცალი
საფარის ამძრავი კონტროლიპნევმატიური ცილინდრი – ø 80 x 320 FENITSA  /  სარქველი  –  24 V DC
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 3 – AVIBRO – ტარების სახელურით

მთლიანი ტევადობა 45 მ ³

მოცულობა 3×15 მ³ = 45 მ³
ზედა კონტეინერი ხრახნიანი-დემონტაჟური -3 მმ პროფილი + დამხმარე ფენა
შასის მახასიათებელები 150X250 – 5 მმ მართკუთხა პროფილი
განმტვირთველი ძაბრი 4 მმ + 3 მმ ჯავშნით – ცვეთამედეგი ფურცლით შენაცვლებადი
საფარის ტარების ბალიში უჯფ 206 მზა ბლოკი
დამცლელის საფარი 3×2 ცალი
საფარის ამძრავი კონტროლი პნევმატიური ცილინდრი – ø 80 x 320 FENITSA  /   სარქველი  –  24 V DC
ვიბრაციის ძრავა AVM 300/3 x 6 – AVİBRO – ტარების სახელურით

მთლიანი ტევადობა 60 მ ³

მოცულობა3×20 მ³ = 60 მ³
ზედა კონტეინერიხრახნიანი-დემონტაჟური -3 მმ პროფილი + დამხმარე ფენა
შასის მახასიათებელები150X250 – 5 მმ მართკუთხა პროფილი
განმტვირთველი ძაბრი4 მმ + 3 მმ ჯავშნით – ცვეთამედეგი ფურცლით შენაცვლებადი
საფარის ტარების ბალიშიუჯფ 206 მზა ბლოკი
დამცლელის საფარი3×2 ცალი
საფარის ამძრავი კონტროლიპნევმატიური ცილინდრი – ø100×320 FENITSA / სარქველი – 24 V DC
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 6 – AVIBRO – ტარების სახელურით
მოცულობა3×25 მ³ = 75 მ³
ზედა კონტეინერიხრახნიანი-დემონტაჟური -3 მმ პროფილი + დამხმარე ფენა
შასის მახასიათებელები150X250 – 5 მმ მართკუთხა პროფილი
განმტვირთველი ძაბრი4 მმ + 3 მმ ჯავშნით – ცვეთამედეგი ფურცლით შენაცვლებადი
საფარის ტარების ბალიშიუჯფ 206 მზა ბლოკი
დამცლელის საფარი3×4 ცალი
საფარის ამძრავი კონტროლიპნევმატიური ცილინდრი – ø100×320 FENITSA / სარქველი – 24 V DC
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 12 – AVIBRO – ტარების სახელურით

მთლიანი ტევადობა 75 მ ³

მოცულობა3×30 მ³ = 90 მ³
ზედა კონტეინერიხრახნიანი-დემონტაჟური -3 მმ პროფილი + დამხმარე ფენა
შასის მახასიათებელები150X250 – 5 მმ მართკუთხა პროფილი
განმტვირთველი ძაბრი4 მმ + 3 მმ ჯავშნით – ცვეთამედეგი ფურცლით შენაცვლებადი
საფარის ტარების ბალიშიუჯფ 206 მზა ბლოკი
დამცლელის საფარი3×4 ცალი
საფარის ამძრავი კონტროლიპნევმატიური ცილინდრი – ø100×320 FENITSA / სარქველი – 24 V DC
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 12 – AVIBRO – ტარების სახელურით

მთლიანი ტევადობა 90 მ ³

მთლიანი ტევადობა 60 მ ³

მოცულობა4×15 მ³ = 60 მ³
ზედა კონტეინერიხრახნიანი-დემონტაჟური -3 მმ პროფილი + დამხმარე ფენა
შასის მახასიათებელები150X250 – 5 მმ მართკუთხა პროფილი
განმტვირთველი ძაბრი4 მმ + 3 მმ ჯავშნით – ცვეთამედეგი ფურცლით შენაცვლებადი
საფარის ტარების ბალიშიუჯფ 206 მზა ბლოკი
დამცლელის საფარი4×2 ცალი
საფარის ამძრავი კონტროლიპნევმატიური ცილინდრი – ø080×320 FENITSA / სარქველი – 24 V DC
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 8 – AVİBRO – ტარების სახელურით
მოცულობა4×20 მ³ = 80 მ³
ზედა კონტეინერიხრახნიანი-დემონტაჟური -3 მმ პროფილი + დამხმარე ფენა
შასის მახასიათებელები150X250 – 5 მმ მართკუთხა პროფილი
განმტვირთველი ძაბრი4 მმ + 3 მმ ჯავშნით – ცვეთამედეგი ფურცლით შენაცვლებადი
საფარის ტარების ბალიშიუჯფ 206 მზა ბლოკი
დამცლელის საფარი4×2 ცალი
საფარის ამძრავი კონტროლიპნევმატიური ცილინდრი – ø100×320 FENITSA / სარქველი – 24 V DC
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 8 – AVIBRO – ტარების სახელურით

მთლიანი ტევადობა 80 მ ³

მოცულობა4×25 მ³ = 100 მ³
ზედა კონტეინერიხრახნიანი-დემონტაჟური -3 მმ პროფილი + დამხმარე ფენა
შასის მახასიათებელები150X250 – 5 მმ მართკუთხა პროფილი
განმტვირთველი ძაბრი4 მმ + 3 მმ ჯავშნით – ცვეთამედეგი ფურცლით შენაცვლებადი
საფარის ტარების ბალიშიუჯფ 206 მზა ბლოკი
დამცლელის საფარი4×4 ცალი
საფარის ამძრავი კონტროლიპნევმატიური ცილინდრი – ø100×320 FENITSA / სარქველი – 24 V DC
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 16 – AVIBRO – ტარების სახელურით

მთლიანი ტევადობა 100 მ ³

მოცულობა4×30 მ³ = 120 მ³
ზედა კონტეინერიხრახნიანი-დემონტაჟური -3 მმ პროფილი + დამხმარე ფენა
შასის მახასიათებელები150X250 – 5 მმ მართკუთხა პროფილი
განმტვირთველი ძაბრი4 მმ + 3 მმ ჯავშნით – ცვეთამედეგი ფურცლით შენაცვლებადი
საფარის ტარების ბალიშიუჯფ 206 მზა ბლოკი
დამცლელის საფარი4×4 ცალი
საფარის ამძრავი კონტროლიპნევმატიური ცილინდრი – ø100×320 FENITSA / სარქველი – 24 V DC
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 16 – AVIBRO – ტარების სახელურით

მთლიანი ტევადობა 120 მ ³