დოზატორი და ტრანსპორტიორი ლენტები

ბუნკერ ქვეშა დოზატორი ლენტი:ბუნკერში მოთავსებული მასალების სასურველი ოდენობით დოზირების და აწონის სამუშაოების დასრულების შემდეგ ნედლეულის ტრანსპორტიორ ლენტზე მიმწოდებელი აპარატია. მოთავსებულია ბუნკერის ქვეშ. დოზატორი კონტეინერი , შასი , კონვეიერის ქამარი და როლიკერები დოზატორი სისტემა, ძრავ-რედუქტორის მაგვარი 5 სხვადასხვა კომპონენტად იყოფა. ნედლეულის მიმწოდებელი ლენტი: ელექტრო ამწონი ლენტიდან შემოსული დოზირებული ნედლეულის სალოდინე ბუნკერში გადამტანი ნაწილია. განლაგებულია ბუნკერ ქვეშა ამწონი ლენტის დასასრულში.

ნედლეულის ამწონი ლენტები

მოცულობა1500 კგ – (3×8 მ³ = 24 მ³ მოცულობის ბუნკერისთვის)
დოზატორი აპარატი1000 კგ x 4 ცალი /TUNA S ტიპი Load Cell-რეგულირებადი კავშირი
დოზატორის ძაბრი3 მმ განსაკუთრებული დამუშავებული პროფილი
ნაკადის რეგულატორი3 მმ 120° – ჯაჭვით მანძილის რეგულაცია
ქამრის შასი – რეზინის სისქეNPU 120 / EA 7200 x BG 600 მმ – 4 ფენა 10 მმ
კონვეიერის როლიკერიø60×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებლით
ამძრავი4 KW ძრავ-რედუქტორი
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 1

1500 კგ დოზატორი ლენტი

მოცულობა3200 კგ – (3×15 მ³ = 45 მ³ მოცულობის ბუნკერისთვის)
დოზატორი აპარატი2000 კგ x 4 ცალი /TUNA S ტიპი Load Cell-რეგულირებადი კავშირი
დოზატორის ძაბრი3 მმ განსაკუთრებული დამუშავებული პროფილი
ნაკადის რეგულატორი3 მმ 120° – ჯაჭვით მანძილის რეგულაცია
ქამრის შასი – რეზინის სისქეNPU 160 / EA 9800 x BG 800 მმ – 4 ფენა 10 მმ
კონვეიერის როლიკერიø60×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებლით
ამძრავი7,5 – 11 KW ძრავ-რედუქტორი
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 1

3200 კგ დოზატორი ლენტი

მოცულობა5000 კგ – (3×20 მ³ = 60 მ³ მოცულობის ბუნკერისთვის)
დოზატორი აპარატი2000 კგ x 6 ცალი /TUNA S ტიპი Load Cell-რეგულირებადი კავშირი
დოზატორის ძაბრი3 მმ განსაკუთრებული დამუშავებული პროფილი
ნაკადის რეგულატორი3 მმ 120° – ჯაჭვით მანძილის რეგულაცია
ქამრის შასი – რეზინის სისქეNPU 200 / EA 9800 x BG 1000 მმ – 4 ფენა 10 მმ
კონვეიერის როლიკერიø60×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებლით
ამძრავი15 KW ძრავ-რედუქტორი
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 1

5000 კგ დოზატორი ლენტი

მოცულობა6000 კგ – (3×25 მ³ = 75 მ³ მოცულობის ბუნკერისთვის)
დოზატორი აპარატი2000 კგ x 6 ცალი /TUNA S ტიპი Load Cell-რეგულირებადი კავშირი
დოზატორის ძაბრი3×25 განსაკუთრებული დამუშავებული პროფილი
ნაკადის რეგულატორი3 მმ 120° – ჯაჭვით მანძილის რეგულაცია
ქამრის შასი – რეზინის სისქეNPU 200 / EA 9800 x BG 1200 მმ – 4 ფენა 12 მმ
კონვეიერის როლიკერიø60×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებლით
ამძრავი18,5 KW ძრავ-რედუქტორი
ვიბრაციის ძრავაAVM300/3 x 2

6000 კგ დოზატორი ლენტი

მოცულობა6000 კგ – (3×30 მ³ = 90 მ³ მოცულობის ბუნკერისთვის)
დოზატორი აპარატი2000 კგ x 6 ცალი /TUNA S ტიპი Load Cell-რეგულირებადი კავშირი
დოზატორის ძაბრი3×30 განსაკუთრებული დამუშავებული პროფილი
ნაკადის რეგულატორი3 მმ 120° – ჯაჭვით მანძილის რეგულაცია
ქამრის შასი – რეზინის სისქეNPU 200 / EA 9800 x BG 1200 მმ – 4 ფენა 12 მმ
კონვეიერის როლიკერიø60×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებლით
ამძრავი18,5 KW ძრავ-რედუქტორი
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 2

6000 კგ დოზატორი ლენტი

მოცულობა3200 კგ – (4×15 მ³ = 60 მ³ მოცულობის ბუნკერებისათვის)
დოზატორი აპარატი2000 კგ x 4 ცალი/TUNA S ტიპი Load Cell -რეგულირებადი კავშირი
დოზატორის ძაბრი3 მმ განსაკუთრებული დამუშავებული პროფილი
ნაკადის რეგულატორი3 მმ 120° – ჯაჭვით მანძილის რეგულაცია
ქამრის შასი – რეზინის სისქეNPU 160 / EA 12600 x BG 800 მმ – 4 ფენა 10 მმ
კონვეიერის როლიკერიø60×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებლით
ამძრავი7,5 – 11 KW ძრავ-რედუქტორი
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 1

3200 კგ დოზატორი ლენტი

მოცულობა5000 კგ – (4×20 მ³ = 80 მ³ მოცულობის ბუნკერებისათვის)
დოზატორი აპარატი2000 კგ x 4 ცალი/TUNA S ტიპი Load Cell -რეგულირებადი კავშირი
დოზატორის ძაბრი3 მმ განსაკუთრებული დამუშავებული პროფილი
ნაკადის რეგულატორი3 მმ 120° – ჯაჭვით მანძილის რეგულაცია
ქამრის შასი – რეზინის სისქეNPU 200 / EA 12600 x BG 1000 მმ – 4 ფენა 10 მმ
კონვეიერის როლიკერიø60×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებლით
ამძრავი15 KW ძრავ-რედუქტორი
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 1

5000 კგ დოზატორი ლენტი

მოცულობა6000 კგ – (4×25 მ³ = 100 მ³ მოცულობის ბუნკერებისათვის)
დოზატორი აპარატი2000 კგ x 6 ცალი/TUNA S ტიპი Load Cell -რეგულირებადი კავშირი
დოზატორის ძაბრი4×25  განსაკუთრებული დამუშავებული პროფილი
ნაკადის რეგულატორი3 მმ 120° – ჯაჭვით მანძილის რეგულაცია
ქამრის შასი – რეზინის სისქეNPU 200 / EA 12600 x BG 1200 მმ – 4 ფენა 12 მმ
კონვეიერის როლიკერიø60×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებლით
ამძრავი18,5 KW ძრავ-რედუქტორი
ვიბრაციის ძრავაAVM 300/3 x 2

6000 კგ დოზატორი ლენტი

6000 კგ დოზატორი ლენტი

მოცულობა 6000 კგ – (4×30 მ³ = 120 მ³ მოცულობის ბუნკერებისათვის)
დოზატორი აპარატი 2000 კგ x 6 ცალი/TUNA S ტიპი Load Cell -რეგულირებადი კავშირი
დოზატორის ძაბრი 4×30 განსაკუთრებული დამუშავებული პროფილი
ნაკადის რეგულატორი 3 მმ 120° – ჯაჭვით მანძილის რეგულაცია
ქამრის შასი – რეზინის სისქე NPU 200 / EA 12600 x BG 1200 მმ – 4 ფენა 12 მმ
კონვეიერის როლიკერი ø60×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებლით
ამძრავი 18,5 KW ძრავ-რედუქტორი
ვიბრაციის ძრავა AVM 300/3 x 2

ნედლეულის ტრანსპორტიორი ლენტი

90 ტონიანი
ტრანსპორტიორი ლენტი

მოცულობა90 ტონა / საათი
ქამრის შასი – პარამეტრებიNPU 120 / EA 26500 x BG 600 მმ – 4 KAT 10 მმ
ქამრის საყრდენი4 წერტილში დამაგრებული – რეგულირებადი
უკან დაცურების დამცავი24 VOLT ჰაერის გამაგრილებელი სამუხრუჭე სისტემა
ბარაბნის ბალიშიSNH 211 – საკისარი ბუდით
წამყვანი ბარაბნის ბალიშიუჯთ 210 ბლოკი
კონვეიერის როლიკერიø60×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებელი
ამძრავი11 KW ძრავ-რედუქტორი
მოცულობა160 – 220 ტონა / საათი
ქამრის შასი – პარამეტრებიNPU 200 / EA 30000 x BG 800 მმ – 5 KAT 12 მმ
ქამრის საყრდენი4 წერტილში დამაგრებული – რეგულირებადი
უკან დაცურების დამცავირედუქტორზე დამონტაჟებული. აქვს ცალმხრივი საკეტით
ბარაბნის ბალიშიSNH 519 – საკისარი ბუდით
წამყვანი ბარაბნის ბალიშიუჯთ 216 ბლოკი
კონვეიერის როლიკერიø89×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებელი
ამძრავი30 KW ძრავ-რედუქტორი – DG2 -320 DİŞSAN ბრენდი

160-220 ტონიანი
ტრანსპორტიორი ლენტი

მოცულობა220 ტონა / საათი
ქამრის შასი – პარამეტრებიNPU 200 / EA 30000 x BG 1000 მმ – 5 KAT 12 მმ
ქამრის საყრდენი4 წერტილში დამაგრებული – რეგულირებადი
უკან დაცურების დამცავირედუქტორზე დამონტაჟებული. აქვს ცალმხრივი საკეტი
ბარაბნის ბალიშიSNH 519 – საკისარი ბუდით
წამყვანი ბარაბნის ბალიშიუჯთ 216 ბლოკი
კონვეიერის როლიკერიø89×300 ტარებით და მტვრის შემგროვებელი
ამძრავი37 KW ძრავ-რედუქტორი – DG2 – 400 DİŞSAN ბრენდი

220 ტონიანი
ტრანსპორტიორი ლენტი